ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)


A jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse az adatkezelő által alkalmazott adatkezelési- és védelmi elvek, eljárások azon részét, amelyek az Adatkezelő tulajdonát képező foldmunkagepek.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) illetően merülnek fel. Az Adatkezelő vállalkozásának teljes működésére kiterjedő adatvédelmi tájékoztató a vállalkozás székhelyén található.


Az adatkezelő neve: GEO TOMAIR Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 06 09 013157

Szolgáltató adószáma: 14510636-2-06

Az adatkezelő címe (székhelye): 6900 Makó, Tisza utca 27.

Az adatkezelő elérhetőségei: +36-20-339-2834

info@foldmunkagepek.hu


Jogszabályi háttér

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbi jogcímeken kezeljük

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján: az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása alapján
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (szerződés teljesítése)
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése (Jogi kötelezettség teljesítése)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (továbbiakban: Grtv.) § (1) bekezdése alapján, melynek értelmében reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA NEM ALKALMAS ADATOK GYŰJTÉSÉRŐL

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a Honlap gyűjt személyazonosításra nem alkalmas adatokat. Ezek:

 • a böngésző típusa és verziója,
 • operációs rendszer,
 • hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely),
 • a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe (anonimizáltan)
 • a látogatás dátuma és időpontja.

Az IP címet eredeti formájában nem tárolja el a Honlap, hanem tárolás előtt anonimizálja, így a látogató nem azonosítható be egyértelműen.

A SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK GYŰJTÉSÉRŐL

A Honlap nem gyűjt személyazonosításra alkalmas adatokat, viszont továbbít ilyeneket, a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Az adatkezelés célja:
kapcsolattartás az ügyfelekkel.

A kezelt személyes adatok köre:
név és email cím.

A kezelt adatok életciklusa:
A kezelt adatok nem kerülnek tárolásra a Honlap adatabázisában vagy a Honlapot kiszolgáló webszerveren: a kapcsolati űrlapon az ügyfelek által beírt név és email cím az elküldés pillanatában email formájában biztonságos TLS kapcsolaton keresztül a Honlap email szerverére továbbítódik.

A Honlapon nincsen felhasználói regisztráció.

A Honlap nem tartalmaz hirdetéseket.


SÜTIK

A cookie-k (sütik) fontosak az Ön által megnyitott weboldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a számunkra a felhasználói élmény fokozásában. A weboldalon használt cookiek emlékeztetik Önt a bejelentkezési adataira (amennyiben a weboldalon lehetőség van bejelentkezésre), és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek a weboldal funkcióinak optimalizálásához. A cookie-k elfogadásához kattintson az “Elfogadom” gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.

COOKIE KEZELÉS

Weboldalunk – és szinte minden más weboldal is – úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A süti file egy betűkből és számokból álló kisméretű szövegfájl, melyet az Ön számítógépen tárol a böngészője, amennyiben azt Ön, mint felhasználó engedélyezi. Ezek a sütik segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy az oldal megtekintése és használata során meg tudjuk Önt különböztetni más felhasználóktól, ez alapján minél teljesebb élményt biztosítva Önnek.

A sütik engedélyezése nem kötelező – de ajánlott – , ezeket az internetböngészőben bármikor le lehet tiltani, azonban a weboldal bizonyos részeinek használatához illetve a teljes felhasználói élményhez szükség lehet rá.

Nélkülözhetetlen sütik: melyek elengedhetetlen a weboldal megfelelő működéséhez. Olyan sütiket ezek, amelyek lehetővé teszik, hogy helyes oldalakra navigáljon, ha a weboldal működését illetően frissítést hajtunk végre.

Működéssel kapcsolatos sütik: segítenek minket a specifikus funkciók engedélyezésében az oldalon, hogy növelni tudjuk a látogatói élményt, például azáltal, hogy megjegyzik a preferenciákat, beállításokat, észlelik, ha egy szolgáltatást korábban már a figyelembe ajánlottunk.


HARMADIK FÉL ADATGYŰJTÉSE, ADATFELDOLGOZÓK

A Honlap a Google Analytics szolgáltatást (a továbbiakban: GA) használja látogatottságának elemzésére.
A GA ugyan gyűjti, de ügyfelei számára nem teszi elérhetővé a tényleges IP-címeket.
A GA ügyfelei számára felkínálja az IP címek anonimizációjának lehetőségét, amit a Honlap igénybe vesz, így a tényleges IP-címek már a GA számára is anonimizáltak.
A GA nincs összekötve a Google Display hálózatán belül található reklám- és remarketing szolgáltatásokkal.
Google Analytics (Google LLC.), Adatvédelmi tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Kérhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. Adattörlési kéréssel kapcsolatban ezen oldal tetején található elérhetőségeken állunk látogatóink rendelkezésére.

Az Ügyfél/Látogató mindenkor jogosult kérni a róla tárolt személyes adatok törlését.

Minden adatot a Cég hostingolt webtárhelyén, titkosított hozzáférésű adatbázisban tárolunk. Ezekről külső mentéseket vagy ügyéllista nyilvántartásokat (Excel táblába rendezett ügyféltörzs) nem készítünk. Az ügyfelek adatait pl. email vagy postai cím, marketing tevékenységre nem használunk fel.

Ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

Az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: 06- 1-391-1400
 • Fax: 06-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: naih.hu

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

Webtárhely és email szerver szolgáltató:

Neve: ININET Internet Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10
Adószám: 23537646-2-42
A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Közösségi oldalak által felkínált megosztási funkciókat nem vesz igénybe a Honlap.